Schoolverhuizingen

Professionele service!

Schoolverhuizingen

Op maat en volgens eigen noden

Of het nu gaat om basis of voortgezet, lager of middelbaar, hoger of universitair onderwijs “niet storen” is toch wel op alle onderwijsvormen van toepassing. Meestal wordt binnen de onderwijsinstelling alles in het werk gesteld om het leerproces ongestoord te kunnen laten verlopen. In dat opzicht is een verhuizing, hoe noodzakelijk dan ook, in feite niet meer en niet minder dan een duidelijke verstoring.

Wij zijn dan ook van mening dat dit tot het absolute minimum teruggebracht moet worden. Dit kan alleen als de verhuizing gezien wordt als een nauw logistiek proces, waarbij rekening gehouden wordt met de specifieke omstandigheden.

Een goede voorbereiding en planning wordt alleen bereikt in nauw overleg met alle betrokkenen. Zo worden alle eisen/ wensen zorgvuldig geïnventariseerd en alle betrokkenen tijdig en optimaal geïnformeerd.

Afspraken worden gemaakt met betrekking tot procedures, tijdsplanning en de in te zetten mensen en middelen. Wij komen graag bij u langs om alles ter plaatse te bespreken.

HEEFT U NOG VRAGEN ?

Vindt u niet onmiddellijk de gewenste informatie? Mail of bel ons op.
VDS Verhuis verleent u graag verdere informatie.

Tevreden klanten

VDS verhuis gaat voor een vertrouwensvolle dienstverlening

Naar aanleiding van onze verhuis afgelopen vrijdag, willen wij jullie team hartelijk danken voor het vlotte verloop zowel op ons vertrekadres in Marke al op onze nieuwe locatie in Kortrijk. Het was fijn samen te werken.

Freddy H.

Beste,
Ik verwijs naar verhuis van vorige maandag van Waregem markt naar Moen.
Een woord van dank voor de correcte service van uw personeel.
Met vriendelijke groeten,
 

Ivan B.
Menu sluiten