Schoolverhuizingen

Professionele service!

Schoolverhuizingen

Op maat en volgens eigen noden

Of het nu gaat om basis of voortgezet, lager of middelbaar, hoger of universitair onderwijs “niet storen” is toch wel op alle onderwijsvormen van toepassing. Meestal wordt binnen de onderwijsinstelling alles in het werk gesteld om het leerproces ongestoord te kunnen laten verlopen. In dat opzicht is een verhuizing, hoe noodzakelijk dan ook, in feite niet meer en niet minder dan een duidelijke verstoring.

Wij zijn dan ook van mening dat dit tot het absolute minimum teruggebracht moet worden. Dit kan alleen als de verhuizing gezien wordt als een nauw logistiek proces, waarbij rekening gehouden wordt met de specifieke omstandigheden.

Een goede voorbereiding en planning wordt alleen bereikt in nauw overleg met alle betrokkenen. Zo worden alle eisen/ wensen zorgvuldig geïnventariseerd en alle betrokkenen tijdig en optimaal geïnformeerd.

Afspraken worden gemaakt met betrekking tot procedures, tijdsplanning en de in te zetten mensen en middelen. Wij komen graag bij u langs om alles ter plaatse te bespreken.

HEEFT U NOG VRAGEN ?

Vindt u niet onmiddellijk de gewenste informatie? Mail of bel ons op.
VDS Verhuis verleent u graag verdere informatie.

Tevreden klanten

VDS verhuis gaat voor een vertrouwensvolle dienstverlening

Dank voor snelle en uitstekende service.

Pol C.

Onze verhuis was tot in de puntjes verzorgd! Bedankt voor het puike werk.

Marleen E.
Menu sluiten